Cosis Ons Hertenkamp is onderdeel van Zorgpost Dagbesteding Groningen e.o.

In de provincie Groningen komt u Cosis op meer dan 80 locaties tegen.
Cosis is daarom altijd dichtbij. Kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen
kunnen verschillende vormen van ondersteuning, begeleiding en behandeling krijgen.
Daarbij is het uitgangspunt dat zij de regie over hun eigen
leven voeren. Een leven dat past bij de mogelijkheden, wensen en ambities van
de individuele cliënt. Cliënten en hun vertegenwoordigers denken en beslissen
mee over de juiste begeleiding en behandeling. Zorg op maat noemen we dat.

Cosis heeft de overtuiging dat zorg op maat alleen gerealiseerd kan worden
als de medewerkers die het dichtst bij de cliënt staan dit organiseren.
Daarom wordt de ondersteuning, begeleiding en behandeling vanuit zorgposten
georganiseerd. Deze zorgposten staan midden in de samenleving.
Ze sluiten aan bij het netwerk van de cliënt en werken samen met lokale instellingen
en vrijwilligers.

Ons Hertenkamp en het theehuis liggen midden in het dorp Harkstede
en zijn per bus bereikbaar. Cliënten hebben eventueel de mogelijkheid
om met onze eigen bus, tegen het vervoersindicatie tarief, opgehaald en
thuis gebracht te worden op werkdagen.